Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T16:14:09+01:00
1.jest to taka reakcja w której jedna substancja wymienia się na jedną substancję będącą składnikiem związku chemicznego
2.jest to taka woda która pozwala sprawdzić czy np. w wydychanym powietrzu znajduje się dwutlenek węgla
3. proces który zachodzi w momęcie zmieszania się dwutlenku węgla z wodą wapienną
4.to taka reakcja która jest charakterystyczna tylko dla jakiegoś pierwiastka bądź związku chemicznego

licze na naj:):):)
8 3 8
2009-12-30T16:17:09+01:00
1.reakcja chemiczna polegająca na wymianie jednego lub kilku atomów w cząsteczce związku chemicznego.
np.CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu
2.wodny roztwór wodorotlenku wapnia
4. Reakcje charakterystyczne prowadzą zwykle do zmiany barwy roztworu lub jego zmętnienia.
3.Zmętnienie wody wapiennej jest spowodowane pojawieniem się węglanu wapnia w wyniku reakcji:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
4 2 4