Kabel telefoniczny o długości 14 m położono w sali komputerowej, prowadząc go po podłodze wzdłuż dwóch sąsiednich ścian tak, że stosunek długości jednej części do drugiej jest równy 3:4. oblicz odległość między końcami tego kabla wiedząc, że sala ma kształt prostopadłościanu.

proszę o całe obliczenia
.D

3

Odpowiedzi

2009-12-30T17:05:06+01:00
X - długość jednej ściany
y - długość drugiej ściany
x+y =14
x/y = ¾

x = 14 - y
x = ¾y
¾y = 14 - y
⁷/₄y = 14 /* ⁴/₇
y = 8

x = 14 - 8
x = 6

c - odległość między końcami kabla to długość przekątnej prostokąta i przeciwprostokątna trójkąta
c² = x² + y²
c² = 6² + 8²
c² = 36 + 64
c² = 100
c = √100
c = 10
Odległość wynosi 10m
1 2 1
2009-12-30T17:10:22+01:00
3 + 4 = 7 jednakowych części
14/7 = 2 m
3 razy 2 = 6 m
4 razy 2 = 8 m
ułożono kabel na jednej ścianie 6 m i na drugiej 8 m
ponieważ sala ma kształt prostopadłościanu to odległość końców przewodu (D) = √6² + 8²= √36 + 84 = √100 = 10 m
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T17:23:21+01:00
Ponieważ sala jest prostopadłościanem to podłoga jest prostokątek. nie znasz długości boków tego prostokata. oznacz sobie boki jako x i y. teraz zapisujesz układ równań. niestety nie wiem jak zapisac tu układ równań ale mam nadzieję że zrozumiesz obliczenia.

x + y =14
x/y =3/4


x=14 - y
4x = 3y

x= 14 - y
4(14 - y)= 3y

x= 14 - y
56 - 4y = 3y

x= 14 - y
7y = 56 I :7


x = 14 - y
y = 8

x= 6
y = 8

Masz więc wymiary podłogi. jak sobie zrobisz rysunek prostokąta to zaznacz sobie dwa końce kabla. i zauważ że jego długośc to przekatna prostokąta. kurcze znów nie wiem jak zapisac pierwiastek. może zrozumiesz:

d = pierwiastek x ^ 2 + y ^2

w naszym zadaniu mamy więć


d = pierw. 6 ^2 + 8 ^ 2
d = pierw. 36 + 64
d = pierw. 100
d = 10

odpowiedź odległośc między końcami kabla wynosi 10 m
4 5 4