Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
1. Urbanizacja to proces polegający na wzroście liczby ludności miejskiej, powstawaniu nowych miast, oraz powiększaniu się isniejących już miast
2. O poziomie urbanizacji świadczy wskzźnik urbanizacji, który wyraża liczbę ludności miasta podzieloną przez ogólną liczbę razy 100%
3. Przyczyny wzrostu liczby ludności miast :
a) migracje
b) rozwój przemysłu i usług
c) klęski żywiołowe
d) konflikty zbrojne
i inne
63 4 63
1) Urbanizacja- to proces rozwoju istniejących miast i powstawania nowych.
2) O poziomie urbanizacji świadczy wkaźnik urbanizacji.
Wu=liczba ludnośi w mieście/ liczbe ludnośli ogólem * 100%
3)
-migracje,
-konflikty,
- ludzie z wsi przenoszą się do miast,
23 3 23