Odpowiedzi

2009-12-30T16:58:32+01:00
Epitet to wyraz okreslający rzeczownik.
Przenośnia ( inaczej metafora) to wyrażenie w którym nastepuje zmiana podstawowego znaczenia co najmniej jednego ze składników, co powoduje nowe odczytanie sensu takiego połączenia.
13 4 13
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T16:59:35+01:00
1. Epitet- określenie poetyckie wskazujące na właściwość danego przedmiotu bądź osoby (najczęściej jest to przymiotnik, rzeczownik, imiesłów). Np.:
2. Porównanie - zestawienie pojęć na podstawie ich podobieństwa zwykle przy użyciu następujących wyrazów: jak, jakby, podobnie, równie jak. Np.: "ból, jak smok, który opiły po padliny próchnie".
3.Przenośnia - inaczej metafora, wyrażenie czegoś za pomocą innych słów, na zasadzie podobieństwa, analogii bądź gry skojarzeń, odczytujemy ją w sposób nie dosłowny, a przenośny, np las rąk.
82 4 82