Zapisz cztery zdania z liczebnikami porządkowymi, dotyczące informacji odczytanych z osi czasu.
476 upadek cesarstwa zachodniorzymskiego,
1025 koronacja Bolesława Chrobrego,
1410 bitwa pod Grunwaldem,
1453 zdobycie Konstantynopola przez Turków.
Potrzebuję to zadanie szybko. Dziękuję!

2

Odpowiedzi

2009-12-30T17:27:20+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
O to chodziło?

1.Czterysta siedemdziesiąty szósty - upadek cesarstwa zachodniorzymskiego.

2.Tysiąc dwudziesty piaty - koronacja Bolesława Chrobrego.

3.Tysiąc czterysta dziesiąty - bitwa pod Grunwaldem.

4.Tysiąc czterysta pięćdziesiąty trzeci - zdobycie Konstantynopola przez Turków.

Czy o takie zdania?

1.W czterysta siedzemdziesiątym szóstym roku upadło cesarstwo zachodniorzymskie, pryczyny tego zdarzenia są bardzo złożone.

2.W tysiąc dwudziestym piątym roku na pierwszego władcę Polski został koronowany Bolesław Chrobry.

3.Bitwa po Grunwaldem z roku tysiąc czterysta dziesiątego jest jedną z największych bitew w historii średniowiecznej Europy .

4.Zdobycie Konstantynopola przez Turków w tysiąc czterysta pięćdziesiątym trzecim roku wstrząsnęło całym światem.
103 4 103
2009-12-30T20:34:06+01:00
Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego nastąpił w 476(czterysta siedemdziesiątym szóstym) roku.
Koronacja Bolesława Chrobrego odbyła się w 1025( tysiąc dwudziestym piątym) roku.
W 1410 ( tysiąc czterysta dziesiątym) roku miała miejsce bitwa pod Grunwaldem.
Konstantynopol został zdobyty przez Turków w roku 1453( tysiąc czterysta pięćdziesiątym trzecim ).
72 4 72