Odpowiedzi

2009-12-30T17:22:08+01:00
2x + 1 - pierwsza liczba nieparzysta
2x + 3 - druga kolejna liczba nieparzysta

gdzie x jest dowolna liczbą całkowitą dodatnią

Należy teraz wykazać, że róznica kwadratów tych liczb jest podzielan a przez 8, czyli
(2x + 3)² - (2x + 1)² = 4x² + 12x + 9 - 4x² - 4x - 1 = 8x - 8 = 8 (x - 1)

Widzimy, że wyrażenie można podzielić przez 8 dla dowolnego x
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T17:25:35+01:00
2n+1- pierwsza liczba
2n+3- druga liczba

(2n+3)^2-(2n+1)^2=4n^2+12n+9-4n^2-4n-1=8n+8=8(n+1)

Liczba ta jest podzielna przez 8 wynik dzielenia zawsze bedzie wynosic (n+1)
2009-12-30T17:27:50+01:00
(2n+3)²-(2n+1)²=
=4n²+9+12n-4n²-1-4n=
=8n+8=8(n+1)