Odpowiedzi

2010-01-01T17:03:03+01:00
A)
Obliczam ilość substancji:
4%*400=16g

Zapisujemy reakcję, która zaszła:

2NaOH + H₂SO₄->Na₂SO₄+2H₂O
Podpisane ilościowo:
80+98=142+36
16+49 - zasada sodowa przereaguje w całości, zatem:
80/5=16
16+19,6->28,4+7,2

Liczba cząsteczek:

1/5*6.02*10²³=1,204*10²³

Powstanie 1/5 mola siarczanu (VI) sodu

b)
ms=28,4 g
mr=400g + 49 g (dolany kwas siarkowy (VI))
28,4-449
x-100
x=6,325%