Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T23:51:02+01:00
HCOH - aldehyd mrówkowy

Na początku należy przekształcić wzór, aby otrzymać ten na przeliczanie stężeń.

Cp=ms*100%/mr
n=ms/M ==> ms=n*M
d=mr/v ==> mr=d*v

Cp=n*M*100%/v*d
n=v(HCOH)/22,4dm³/mol

Cp=v(HCOH)*M*100%/22,4*v*d
v(HCOH)=Cp*22,4*v*d/M*100%

Dane:
M=30g/mol
Cp=36%
d=1,1g/cm³=1100g/dm³
v=1dm³

v(HCOH)=36%*22,4dm³/mol*1dm³*1100g/dm³/30g/mol*100%=295,68dm³

Odp. Nalezy rozpuścić 295,68dm³ aldehydu mrówkowego.
10 2 10