Dany jest trójkąt ABC. Na przedłużeniu odcinka AB znajduje się punkt D taki, że długość odcinka AD jest 3 razy dłuższa od długości odcinka AB i punkt B znajduje się między punktami A i D. Na przedłużeniu odcinka BC znajduje się punkt E taki, że długość odcinka BE jest 3 razy dłuższa od długości odcinka BC i punkt C znajduje się między punktami B i E. Na przedłużeniu odcinka CA znajduje się punkt F taki, że długość odcinka CF jest 3 razy dłuższa od długości odcinka CA i punkt A znajduje się między punktami C i F. Pole trójkąta ABC wynosi 4. Ile wynosi pole trójkąta DEF? Odpowiedź uzasadnij.

1

Odpowiedzi

2009-12-30T22:29:03+01:00
Pole ABC = 4 czyli bok AB(podstawa) wynosi 2 a wysokość 4. Jest to trójka równoramienny.
Podstawa trójkątu DEF (EF) wynosi 20.Wysokość trójkątu DEF wynosi 8.Tak więc pole DEF wynosi 80(20*8/2).