Odpowiedzi

2009-12-30T18:15:21+01:00
Sfinks w rzeźbie starożytnego Egiptu wyobrażenie leżącego lwa z głową ludzką (zwykle portretu władcy) lub zwierzęcą (symbol bóstwa); najstarszą i największą monumentalną rzeźbą s. jest Wielki Sfinks w Gizie (dł. 57 m, wys. 20 m) o portretowych cechach króla Chefrena; wykuty w monolitycznej skale, pełnił funkcję strażnika król. nekropolii.Tora w judaizmie: w węższym znaczeniu nazwa Pięcioksięgu Mojżesza, w szerszym — cały Stary Testament; termin Tora oznacza także prawo religijne i społeczne judaizmu zawarte w Biblii hebrajskiej i Talmudzie; Sefer Tora — hebrajska nazwa zwoju, na którym jest spisany Pięcioksiąg przechowywany w synagogach; Sefer Torę okrytą pokrowcem, zw. sukienką, przystrojoną ozdobami ze szlachetnych metali przechowuje się w aron ha-kodesz; Simchat Tora — uroczysta ceremonia w synagodze, związana z zakończeniem rocznego cyklu czytania Tory.

Talmud zbiór tradycyjnego prawa judaizmu pocz. przekazywanego ustnie, komentującego i przystosowującego Stary Testament do zmieniających się czasów; zawiera komentarze rabinów z III w. p.n.e.–VI w. n.e.; składa się z Miszny i Gemary; oprac. w 2 wersjach: palestyńskiej. zw. Talmudem jerozolimskim i babilońskim, znacznie obszerniejszej, zw. Talmudem babilońskim który stał się, obok Biblii hebrajskiej, podstawą judaizmu.


rabin w judaizmie osoba, która zdobyła w jesziwie wykształcenie w dziedzinie znajomości Tory i Talmudu i ma kwalifikacje, potwierdzone obrzędem wyświęcenia, do rel. i duchowego przewodzenia lokalnej społeczności żydowskiej lub kongregacji; tradycyjnie uprawniony do rozstrzygania spornych kwestii rytuału.
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T18:15:44+01:00
Sfinks - symbol władzy królewskiej; leżący lew z głową człowieka, najczęściej z twarzą faraona.

Tora - pięć pierwszych ksiąg Biblii.

Talmud - jedna z podstawowych ksiąg judaizmu.

Rabin - podstawowa funkcja religijna w judaizmie.

Pozdrawiam :)
6 3 6
2009-12-30T18:29:37+01:00
Sfinks w starożytnym Egipcie to symbol władzy królewskiej, przedstawiany jako postać leżącego lwa z głową człowieka, często z twarzą faraona.

Tora- nazywana także pięcioksięgiem jest to święta księga żydów, zawarte jest w niej pięć kiąg Mojżeszowych.

Talmud jest komentarzem do biblijnej Tory, w którym wyjaśniono jak przestrzegać prawa zawartego w Torze w warunkach, jakie zapanowały wśród Żydów.

Rabin - podstawowa funkcja religijna w judaizmie. Rabbi to hebrajskie słowo oznaczające mistrza.


1 1 1