Pan Kowal ulokował 7000zł w akcjach firmy A i 3000 zł w akcjach firmy B. Po roku zarobił na tych akcjach 800 zł. Jego kolega, pan Nowak, ulokował w akcjach firmy A tylko 3000 zł, a to w akcjach firmy B 7000 zł i po roku zarobił 1000 zł. Oblicz procent zysku na poszczególnych akcjach.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-30T18:49:42+01:00
A --- procent zysku na akcjach firmy A
b --- procent zysku na akcjach firmy B

Zysk pana Kowala:
7000a+3000b=800

Zysk pana Nowaka:
3000a+7000b=1000
_
|7000a+3000b=800
|3000a+7000b=1000
-
_
|70a+30b=8 /×(-3)
|30a+70b=10 /×7
-
_
|-210a - 90b = -24
|210a + 490b = 70
- +
------------------------------------
400b = 46 /÷400
b = 0,115
b = 11,5%

70a+30×0,115=8
70a+3,45=8
70a=4,55 /÷70
a = 0,065
a = 6,5%

Odp: Zysk na akcji firmy A wynosił 6,5%, a zysk na akcji firmy B wynosił 11,5%.

1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T18:57:55+01:00
X% - procent zysku na akcjach firmy A
y%-procent zysku na akcjach firmy B
0,01x*7000+0,01y*3000=800
0,01x*3000+0,01y*7000=1000

7x+3y=80
3x+7y=100
rozwiązujemy metodą przeciwnych współczynników
y=11,5%
x= 6,5%
1 3 1