Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T18:28:03+01:00
I Rozbiór (1772r.)
Polska utraciła 211 tysięcy km2 i 4 mln 530 tysięcy ludności, ponieważ zaborcy chcieli posiadać Polskę, gdyż jej położenie geograficzne, dostęp do morza oraz grunty przynosiły zyski.

II Rozbiór (1793r.) Prusy i Rosja
Przyczyną była przegrana wojna polsko-rosyjska w 1792r., toczona w obronie konstytucji 3 maja.

II Rozbiór (1795r.)
Przyczyną była klęska skierowana przeciwko rozbiorom powstania Kościuszkowskiego (1794r.), która spowodowała ostateczną likwidację państwa polskiego.
2009-12-30T18:30:37+01:00
I Rozbiór -Przyczyną bezpośrednią rozbioru stała się toczona wojna domowa (tzw. konfederacja barska)

II Rozbiór - próba uniezależnienia się Polski od Rosji, którą podjęto w czasie Sejmu czteroletniego, jak również rosyjsko - pruskie zbliżenie wywołane rewolucją na terenie Francji.

III Rozbiór - przyczyną rozbioru stało się powstanie kościuszkowskie, a dokładniej jej klęska
1 4 1
2009-12-30T18:50:08+01:00
Pierwszy rozbiór(1772r.)
zaborcy chcieli posiadać Polskę gdyż jej położenie miało dostęp do morza oraz grunty przynosiły zyski
drugi rozbiór(1793r.)
przyczyną była przegrana wojna polsko-rosyjka w 1792r.,toczona w obronie konstytucji 3 maja
trzeci rozbiór (1795r.)
przyczyną była klęska skierowana przeciwko rozbiorom powstania Kościuszkowego(1794r.),która spowodowała ostateczną likwidację państwa ploskiego
1 5 1