Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T18:30:00+01:00
Hmm... skoro siła to masa mnożona przez przyśpieszenie ziemskie, to masa będzie równała się ilorazowi siły przez przyśpieszenie, czyli:
m=40N/10m/s
m=4kg
2009-12-30T18:32:27+01:00
V=10m\s
F=40N
s=2m
m=?

W=F*s
W= 80 J
w= mgh |:gh
m=w:gh
m=80:20=4 kg

Masa tej kuli wynosi 4 kg.