Odpowiedzi

2009-12-30T23:16:56+01:00
Reforma administracyjna

1. Przeniesienie stolicy z Moskwy do Petersburga w 1712 r.
2. Zniesienie samodzielności cerkwi, likwidacja urzędu patriarchy, na czele cerkwi stanął sam car.
3. Likwidacja Dumy Bojarskiej i powołanie w jej miejsce w 1711 r. Senatu Rządzącego uzależnionego od cara.
4. Centralizacja państwa. Podział kraju w 1708 r. na 8 wielkich okręgów administracyjnych, tzw. guberni (moskiewską, ingermenlandzką, smoleńską, kazańską, azowską, sybirską, kijowską, archangielską).
5. Próba reformy sądowniczej.

Reforma wojskowa

1. Powołanie regularnej, 200-tysięcznej armii lądowej. Służba wojskowa od 25 lat, obowiązkowa i bezterminowa.
2. Utworzenie najsilniejszej na Bałtyku floty wojennej, złożonej z 50 wielkich statków żaglowych i 800 galer (stan pod koniec wojny północnej). Budowa stoczni.
3. Wprowadzenie podatków na cele wojskowe: od posiadania brody, łaźni.
4. Wyposażenie armii w najnowoczesniejszą broń palną i artylerię. Budowa twierdz.

Reforma obyczajowa

1. Zwiększenie udziału kobiet w życiu towarzyskim, na przyjęciach i balach.
2. Zakaz noszenia bród przez bojarów oraz nakaz używania fajek.
3. Nakaz uczęszczania do szkół przez szlachtę.
4. Otwarcie szkół. Rozpoczęcie działalności Akademii Morskiej (1715 r.) oraz Akademii Nauk (1725 r.) w Petersburgu.
5. Uproszczenie alfabetu (zastąpienie pisma starocerkiewno-słowiańskiego przez grażdankę).
6. Wprowadzenie kalendarza juliańskiego zamiast uprzednio stosowanego kalendarza od początku świata, przyjmującego dzień 1 września za początek roku.

Reforma gospodarcza

1. Wspieranie rozwoju manufaktur i handlu. W pierwszym ćwierćwieczu XVIII wieku na terenie Rosji powstało ich około dwustu.
2. Poparcie dla rozwoju przemysłu. Zapewnienie pożyczek, dostępu do surowców oraz siły roboczej.
3. Budowa kanałów śródlądowych.
28 4 28