Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T21:48:40+01:00
Apokalipsa św. Jana zapowiada straszny koniec świata. Mówi o nadejściu czterech jeźdźców zwiastujących głód, wojny, ludobójstwo i choroby. Jest niejednokrotnie wykorzystywana jako inspiracja dla sztuki. Jak dzieło filmowe 'aniołowie apokalips'. Kultowy, znany chyba każdemu film o końcu świata. Można także przytoczyć nowopowstały film '2012' jako innego rodzaju podejście do tego samego tematu. Julian Tuwim wykorzystał Apokalipsę w swoim dziele, jak i Czesław miłosz w bardzo spokojnym, niemal biesiadnym wierszu pt. 'piosenka o końcu świata'.