Odpowiedzi

2009-09-16T15:02:28+02:00
-Sumerowie wynaleźli pismo pod koniec IV tysiąclecia p.n.e., wiązało się początków z koniecznością tworzenia rozmaitych inwentarzy, rachunków, testamentów itp
-Pierwsze pismo składało się z piktogramów.
-W III tysiącleciu p.n.e. przekształcono je w pismo ideograficzne, czyli pojęciowe. Pisali na glinie trzcinowym rylcem, który stawiał znaki o kształcie klinów- stąd nazwa pismo „klinowe”
- Handlowali między innymi: lazurytem który odstraszał złe moce, a przy tym o pięknej barwie, sprowadzano go z centralnej Azji
-Jednostką długości był łokieć, a wagi talent, równy około 30kg i dzielący się na 60 min.
- Stosowali tablice do obliczania pierwiastków kwadratowych i sześćdziesiętny.
- Kalendarz był opary na cyklu księżycowym rok liczył 354 dni i był podzielony na 12 miesięcy.
- Babilończycy wynaleźli zegar słoneczny i dokonali podziału doby na 24 godziny, z których każda ma po 60 minut, a ta z kolei po 60 sekund.
- Sumerowie prawdo podobnie wynaleźli brąz, będący połączeniem miedzi i cynku.
- Pług i radło
- Koło zaczęli wykorzystywać przy wyrobie naczyń, jaki i w transporcie.
2009-09-16T15:03:33+02:00