Odległość punktu p od prostej k jest równa 3 cm. zaznacz na prostej k punkty a,b,c,d,e i f ,aby trójkąt ABP był prostokątny , trówjąt CDP był ostrokątny a trójkąt EFP był rozwarto kątny i każdy z trójkątów miał ple 6 cm[2]PS prosze o wysłanie linku na e-meil [email protected]

2

Odpowiedzi

2009-12-31T02:22:56+01:00
Wysyłam Ci ten rysunek na maila. pozdrawiam
13 2 13
2009-12-31T02:31:29+01:00
Punkty trzeba tak rozmieścić, aby każdy z odcinków ab, cd, ef miał długośc 4 cm, ponieważ wysokości powstałych trójkatów są równe i wynoszą 3 cm, a wzór na pole trójkąta jest taki: P=1/2 * m h, gdzie m=długość podstawy, h=wysokość.
Punkt a umieśćmy na skrzyżowaniu prostej z prostą prostopadłą przechodzącą przez punkt p, wówczas punkt b powinien być oddalony o 4cm od punktu a.

Punkty c i d należy rozmieścić po obu stronach punktu a, tak aby żaden z nich nie był w punkcie a oraz ca+ad=4. Oczywiście łatwo zauważyć, że przy podanych wymiarach wysokości i długości podstawy (cd > h=ap) każdy powyższy trójkąt będzie ostrokątny.

Oba punkty e i f należy rozmieścić na prawo lub na lewo od punktu a, zachowując równość ef=4.

Myślę, że napisałem na tyle dokładnie, że nie potrzeba rysunku.
11 4 11