Śniardwy to największe jezioro pod względem powierzchni jezioro w Polsce. Objętość wody w tym jeziorze wynosi około 0,66 km³. Wyobraź sobie, że wodę z tego jeziora przelewa się do stulitrowych beczek. Czy bilion beczek wystarczy?

Proszę o obliczenia ja tego nie kapuję.

3

Odpowiedzi

2009-12-30T19:39:22+01:00
0.66km³=660000000m³=660000000000dm³=660000000000l
66000000000÷100=6.600.000.000
tak wystarczy
12 4 12
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T19:40:28+01:00
V = 0,66 km³

musisz sobie najpierw uświadomić, że przyjmuje się, że 1 dm³ to 1 litr

nasze jezioro ma objętośc podaną w kilometrach szęściennych musisz więc zamienić ta objętośc na w decymetrach sześciennych.
jak to zrobić?

wiesz na pewno, że:
1 km - 10000 dm
jak chcesz sobie zamienic na jednostki szęscienne to podnosisz wszystko do trzeciej potegi. tak więc

1 km³ - 10000³ dm ³
stąd
1 km³ - 1000000000000 dm ³ (bilion decymetrów sześciennych)
ale tych zer aż mi sie w oczach mieni :)))


jak teraz najprościej zamienić sobie objętość jeziora na dm³. ja ko0rzytsam z proporcji
1 km³ - 1000000000000 dm ³
0, 66 km³ - x dm ³

teraz mnozysz na krzyż i otrzymujesz x = 660 000 000 000 dm ³

czyli mozna powiedzieć tez że jezioro ma objętośc 660 000 000 000 l

teraz przelewasz do stulitrowych beczek. wystarczy naszą objętośc w litrach podzielic przez 100 i otrzymujesz liczbę

6 600 000 000 i tyle własnie beczek Ci potrzeba.
nie wiem czy gdzieś nie pomyliłam sie w tych zerach, ale moim zdaniem bilion stu;litrowych beczek spokojnie wystarczy
13 2 13
2009-12-31T00:23:02+01:00
Śniardwy to największe jezioro pod względem powierzchni jezioro w Polsce. Objętość wody w tym jeziorze wynosi około 0,66 km³. Wyobraź sobie, że wodę z tego jeziora przelewa się do stulitrowych beczek. Czy bilion beczek wystarczy?

0,66 km³.= 0,66*1000 000 000 m³=660 000 000 m³=660 000 000 000 l
(bo 1m³=1000 l)

liczba beczek: 660 000 000 000 l:100l=6 600 000 000 beczek

potrzeba 6 miliardów 600 milionów beczek czyli bilion wystarczy, bo bilion to 1000 miliardów
9 3 9