1.Badając glebę w pobliżu kotłowni spalającej węgiel kamienny,stwierdzono nadmierne jej zakwaszenie. Wyjaśnij,czym mogło być ono spowodowane oraz jakie działania należy podjąć,aby w przyszłości zapobiec takim zjawiskom.

2.Wyjaśnij,dlaczego pokłady gazu ziemnego i ropy naftowej uznaje się za zasoby nieodnawialne i jak należy z nich korzystać

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-30T21:27:44+01:00
Zad.1

Produkty spalania węgla w kotłowni, po rozpuszczeniu się w wodzie (np. połączenie z parą wodną) tworzą kwaśny opad dostający się do gleby. Dzieje się to nawet bez udziału pary wodnej, kiedy tlenki węgla (składnik kwaśnych deszczy) opadają na rośliny oraz glebę, zakwaszając ją. Można temu zapobiec stosując odpowiednie filtry na kominach kotłowni zapobiegając w ten sposób dostawaniu się tlenków węgla do atmosfery.

Zad.2

Pokłady te wprawdzie są odnawialne, jednak proces ich powstawania trwa wiele lat. Dlatego uznaje się, że są nieodnawialne - na ich "powrót" trzebaby czekać tysiąclecia. Należy z tych pokładów korzystać rozsądnie i ograniczyć ich zużycie. W miarę możliwości zastąpić je innymi, odnawialnymi źródłami energii (np. w przypadku ogrzewania domów, zastosować energię słoneczną).
4 5 4