Każdej liczbie ze zbioru x=(0,1,4,9,16) przyporządkowujemy jej pierwiastek kwadratowy powiększony o 2.Czy to przyporządkowanie jest funkcja?Jeśli tak,to opisz tę funkcję za pomocą grafu,zbioru par uporządkowanych,wykresu i wzoru.

2

Odpowiedzi

2009-12-30T20:07:55+01:00
A = {0,1,4,9,16}
Takie przyporządkowanie jest funkcją, gdyż każdemu elementowi
x ze zbioru A przyporządkowano dokładnie jeden element.
f ={(0,2),(1,3),(4,4),(9,5),(16,6)}
f: x -->y = √x + 2
Wykres jest to zbiór pięciu punktów o współrzędnych:
(0,2),(1,3),(4,4),(9,5),(16,6)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T23:44:03+01:00
Każdej liczbie ze zbioru x=(0,1,4,9,16) przyporządkowujemy jej pierwiastek kwadratowy powiększony o 2.Czy to przyporządkowanie jest funkcja?Jeśli tak,to opisz tę funkcję za pomocą grafu,zbioru par uporządkowanych,wykresu i wzoru.

Tak, jest funkcją

graf
rysujesz:
zbiór X: 0,1,4,9,16
zbiór wartości Y: 2, 3,4,5,6
i strzałkami przyporzącdkowujesz: 0→2, 1→3, 4→4, 9→5, 16→6

zbioru par uporządkowanych,: (0,2),(1,3), (4,4),(9,5),(16,6)

wzoru: y=√x +2 i x∈{0,1,4,9,16}

wykresu: w układzie współrzędnych zaznaczasz punkty (0,2),(1,3), (4,4),(9,5),(16,6) i masz wykres 5 punktów
1 5 1