Posegreguj surowce mineralne na poszczególne grupy surowców.
\/ TO SĄ SUROWCE \/
Wapienie, ropa naftowa, fosforyty, gaz ziemny, węgiel brunatny, węgiel kamienny, piaskowce, siarka, sól kamienna, rudy miedzi, rudy żelaza, rudy cynku i ołowiu, piaski, marmury, żwiry, bazalty, granity.
\/ TO SĄ GRUPY \/
Surowce energetyczno - chemiczne
Surowce chemiczne
Surowce Hutnicze
Surowce Skalne

Jest to zadanie 3 ze strony 37
ćwiczenia z geografii do drugiej gimnazjum nowej ery

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T20:07:44+01:00
Surowce energetyczno - chemiczne
węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny

Surowce chemiczne
sól kamienna, siarka, fosforyty

Surowce Hutnicze
rudy cynku i ołowiu, rudy miedzi, rudy żelaza

Surowce Skalne
granity, bazalty, marmury, piaskowce, wapienie, żwiry, piaski
1 5 1
2009-12-30T20:13:53+01:00
Surowce energetyczno - chemiczne
węgiel kamienny, gaz ziemny, węgiel brunatny ropa naftowa
Surowce chemiczne
fosforyty,siarka, sól kamienna
Surowce Hutnicze
rudy miedzi, rudy żelaza, rudy cynku ołowiu
Surowce Skalne
Wapienie,piaskowce piaski, marmury, żwiry, bazalty, granity.
2009-12-30T21:20:28+01:00
Surowce energetyczne- węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny.

Surowce chemiczne- siarka, fosforyty, sól kamienna.

Surowce hutnicze- rudy miedzi, rudy żelaza, rudy cynku i ołowiu.

Surowce skalne- marmury, żwiry, bazalty, granity, wapienie, piaski.