1. Co to jest równowaga społeczna ( w 2 zdaniach)
2. Ład społeczny - uwzględnij pojęcia: kompromis, konsensus, hierarchia wartości, równowaga społeczna.

krótko, zwięźle i na temat.
Proszę, aby było to napisane zrozumiale, prostym językiem.
NA JUŻ!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T20:06:17+01:00
1. Co to jest równowaga społeczna
-wyróżniamy dwie rownowagi spoleczne: zewnetrzna i wewnetrzna.
pierwsza z nich to poziom społecznej akceptacji dla organizacji
i jej działań. Natomiast druga to wzajemna akceptacja,
zrozumienie czy nawet zaangażowanie emocjonalne między organizacją
a jej uczestnikami.


2. Ład społeczny - to przebieg zachowania sie jednostek
zapewniajacy istnienie trwanie oraz rozwoj zbiorowosci.
Opiera się na współpracy i konsensusie(porozumienie,
ustalenie rozwiązania kompromisowego).
kompromis-metoda rozwiazywania konfliktow w ktorym obie
strony rezygnuja z czesci swoich zadan chcac zawrzec porozumienie

hierarchia wartości-to zespół wartości uporządkowany
według stopnia ważności.
2009-12-30T20:06:31+01:00
Równowaga społeczna- równowaga ta dzieli się na zewnętrzną i wewnętrzną. zewnętrzna to poziom społecznej akceptacji dla organizacji i jej działań, zaś wewnętrzna to wzajemna akceptacja między uczestnikami a organizacją.

ład społeczny to porządek wynikający z organizacji życia społecznego, oparty na pewnych zasadach, normach i wartościach.
Opiera się na współpracy i konsensusie. Ład społeczny wiąże się z równowagą społeczną.
2009-12-30T23:18:11+01:00
1. Co to jest równowaga społeczna ( w 2 zdaniach)
Równowaga społeczna zew. - poziom społecznej akceptacji dla org. i jej działań.
Równowaga społeczna wew. - wzajemna akceptacja, zrozumienie i zaangażowanie emocjonalne między org., a jej uczestnikami.

2. Ład społeczny - uwzględnij pojęcia: kompromis, konsensus, hierarchia wartości, równowaga społeczna.

Ład społeczny przebieg zachowania sie jednostek
zapewniajacy istnienie trwanie oraz rozwoj zbiorowosci.

kompromis-metoda rozwiazywania konfliktow, często mówi się "iść na kompromis".

hierarchia wartości - zespół wartości uporządkowany
według stopnia ważności.

Pozdrawiam :)