Odpowiedzi

2009-12-30T21:19:14+01:00
A₁=gsin30=10/2=5m/s² - przyśpieszenie grawitacji

V/t=a
t=v/a
s=at²/2

s=v²/2a₂ - prawdziwe opóźnienie

a₂=v²/2s=9/1,8=5,625m/s²

Δa=a₂-a₁=0,625m/s²

fgcosα=Δa
f=0,625/(10*√3/2)=0,0727
4 3 4
2009-12-30T21:19:22+01:00
Fw = m×a

Fw=F-T
ze wzoru S=Vt+at²/2 wynika, że
a = V²/2s
po podstawieniu otrzymujemy
F-T=m× V²/2s (wzór1)

T=N×f
cosα=N/Q
N=cosα×Q=cosα×m×g
czyli
T=m×g×cosα×f
z kolei
F=m×g×sinα
Po podstawieniu wszystkiego do wzoru 1 otrzymujemy
m×g×sinα - m×g×cosα×f = m× V²/2s
dzielac obustronnie przez m otrzymujemy
g×sinα - g×cosα×f = V²/2s
g(sinα - cosα×f) = V²/2s
sinα - cosα×f= V²/2sg
cosα×f= sinα - V²/2sg
f= (sinα/cosα) - V²/cosα×2sg
f=tgα - V²/cosα×2sg

Teraz wystarczy wstawić dane i obliczyć z tym napewno sobie poradzisz. Zaznaczam jednocześnie, że poświęciłem na to zadanie trochę czasu (robie to bezinteresownie gdyż swoich zadań do rozwiązania nie daję na tę stronę(patrz profil)). Więc jak coś w tym zadaniu jest źle to proszę nia dawać mi spamu !!!
5 3 5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T21:30:32+01:00
Dane:
v₀ = 3 m/s
s = 0,8 m
α = 30⁰

szukane:
µ = ?

T + mg_rów = am

T = Nµ = µmg_pros
mg_pros = mg*cosα
mg_rów = mg*sinα

a = (v - 0)/t = v/t
s = at²/2
s = vt/2
t = 2s/v
am = vm/t = vm/(2s/v) = v²m/2s

µmg*cosα + mg*sinα = v²m/2s
2gsµcosα + 2sg*sinα = v²
µ = (v² - 2sg*sinα)/2gscosα
µ = (9 m²/s² - 1,6 m*9,81 m/s²*1/2)/(9,81 m/s²*0,8 m*√3) ≈ (9 m²/s² - 7,848 m²/s²)/(13,59 m²/s²) ≈ 0,14
3 3 3