1)Osiągniecia cywilizacyjne odrodzenia
2)Poglądy humanistów na życie
3)Mistrzowie odrodzenia włoskiego i ich dzieła
4)Odrodzenie w Polsce
5)Geneza reformacji w Europie
6)Nowe wyzwania które powstały po reformacji
7)skutki unii w Lublinie
8) demokracja szlachecka
9)pierwsze bezkrólewie i wolna elekcja
10)Powstanie Kozackie na Ukrainie

2

Odpowiedzi

2009-12-30T20:45:21+01:00
Wszystko jest na googlach tylko że ja nie moge tego skopiować ;D .!
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T20:51:23+01:00
1)Znaczny rozwój kultury, nauki i sztuki i architektury.
2)Uważali, że wszytko co ludzkie, nie powinno być człowiekowi obce. Interesowali się człowiekiem a nie tylko Bogiem.
3) Michał Anioł - Pieta, Dawid, kopuła bazyliki sw. Piotra w Rzymie.
Leonadro da Vinci - dama z łasiczką, Monalisa
Donatello - posąg Dawida
4) Coraz większe znaczenie miał w piśmiennictwie język polski, choć posługiwano się nadal łaciną, jako międzynarodowym językiem pisarzy i uczonych, np. A. Frycz Modrzewski używał jej w całej swojej twórczości.
5) Reformacja - ustrój religijny dążący do ulepszeń i zmian w kościele
6) luteranizm (1517r.), kalwinizm (1536), anglikanizm (1534) i arianie w Polsce
7)przede wszystkim oburzenie się szlachty, pozyskanie nowych ziem litewskich
8) njaważniejsze wydarzenia: hołd pruski, właczenie inflant do Polski, drugi pokój toruński, bitwa pod Pskowem, pierwsza wolna elekcja
9) pierwszy króle elekcyjny - Henryk Walezy w 1573r.
10)Bohdan chmielnicki wraz z kozakami wygrał bitwy pod żółtymi wodami, piławcami, obległ twierdzę z Baraż

No to myślę ze wszytko ;)