Odpowiedzi

2009-09-16T15:33:42+02:00
Nieuprawniona-jeśli instytucja lub urzędnik przekraczają swoje kompetencje jeśli ich działania czy nakazy nie mają podstawy prawnej

uprawniona- wynikająca z zapisanego prawa działania władzy są zgodne z prawem.

Zasady obowiązujące "w demokratycznym państwie prawnym"
-władza nigdy nie może być absolutna, a los obywateli nie powinien zależeć od humoru rządzących
-konstytucja, ustawy i inne akty prawne niższego rzędu określają jakie zadania dany organ władzy
ma realizować i precyzyjnie wyliczają uprawnienia, które mu przysługują
-uprawnienia władzy powinny być dokładnie takie jakie są niezbędne do wykonania powierzonych
władzy zadań
-mają efektywnie działać
-wszystkie organy władzy publicznej mają obowiązek działać na podstawie i w granicach prawa;
wszelkie ich powiązania muszą mieć uzasadnienia w obowiązujących przepisach
-obywatel może czynić wszystko co nie jest prawnie zabronione władza natomiast jedynie to co
prawo jej nakazuje
- istnieją odpowiedzialne procedury określające sposób dochodzenia przez obywatela swoich
racji w starciu z władzą przekraczającą swoje kompetencje
-władza musi dbać o to by obywatele nie stracili zaufania do państwa; nie powinna więc nieustannie
zmieniać obowiązujących przepisów ani też pozbawiać obywateli przyznaczonych im wcześniej
uprawnień
-zarówno stanowione prawo jak i działania władzy były przejrzyste, niesprzeczne i dla wszystkich
zrozumiałe.

ja bym wskazał:
jako plus:
-odpowiedzialność;
-brak pochopności - bo nie wiem jak to nazwać;
-względny spokój;
-rozwaga;
-dobry kontakt z ludźmi;
-zdolność do komunikacji;
-wytrwałośc i sumienność;
hmmm... teraz minusy:
-chciwość;
-bezczelność;
-wykorzystywanie włądzy do własnych celów;
nie wiedziałem nawet ze to takie trudne zadanie... i jescze mniej spodziewałem sie ze tak mało minusów znajdę.
5 5 5