1.Podaj rozwinięcie dziesętne liczb : 12/7, 2/3
2.Rozwiąż równanie: X²+6x-16=0
3. Oblicz, korzystając z własności potęg: 2-²×(2²+³)-³oraz3²/9³
4. Rozwiąż równanie: x² + √3x – 1 = 0.
5. Oblicz:
a) pierwiastek kwadratowy z liczby 256,
b) wyłącz czynnik przed znak pierwiastka: √768, √1620
6.Rozwiąż równanie: 5(x – 2) + x² = (x – 2 )²
7. Rozwiąż nierówność:(2x – 1)² - 3x -1 < (2x -3)(2x + 3)
8.Oblicz błąd bezwzględny i względny przybliżenia: 23,98 ≈ 24
9.Znajdź rozwinięcia dziesiętne liczb: - 17∕ 12 , 5/11 , 205/202 a następnie zaokrąglij je do części dziesiętnych oraz do części setnych

1

Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-01-01T05:38:29+01:00
Rozwiązanie zadań w załączniku

Przeglądaj w : Aplikacja WordPad MFC
1 5 1