Zad 1.Stalowa lina wytrzymuje ciężar 450 KG. Z jakim największym przyspieszeniem można podnosić ciężar P = 400kG, który jest zawieszony na tej linie, aby nie uległa rozerwaniu?

Zad 2.Wyznaczyć naprężenie T liny, na której jest zawieszona krata dźwigu, jeżlei krata waży P = 300kG i porusza się:
1) z przyspieszeniem a1 = 1,6 m/s2, skierowanym do góry;
2)z przyspieszeniem a2 = 0,8 m/s2, skierowanym w dół.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-30T21:20:28+01:00
Zad.1

Zakładając, że przyspieszenie ziemskie wynosi 10 m/s², możemy wyliczyć następująco:

Przy podnoszeniu z przyspieszeniem 10 m/s² ciężar wyniósłby 900 kG. Więc przyspieszenie 1 m/s² oznacza zwiększenie ciężaru o 45 kG. Tak więc maksymalne przyspieszenie wynosi 50/45 = 1 i 5/45 = 1 i 1/9 m/s². Nie jestem pewien poprawności tego rozwiązania, ale sądzę, że tak jest.