1. Oblicz czas spadku metalowej kulki z wysokości 20 m. Przyjmij wartość przyśpieszenia ziemskiego g = 10m/s² i pomiń opór powietrza.
2. W widmie fal elektromagnetycznych fale radiowe są falami najdłuższymi. Jakiej długości fale elektromagnetyczne emituje stacja radiowa nadająca w warszawie na częstotliwości f = 98,8 MHz?
3. Wyjaśnij dlaczego, aby otworzyć słoik z dżemem, którego pokrywka typu "twist" jest mocno przyssana, należy odwrócić go do góry dnem i zanurzyć pokrywkę w gorącej wodzie?
4. Dlaczego gazy odznaczają się dużą ściśliwością?
5. O czym świadczy zjawisko dyfuzji?
6. Silnik suszarki do włosów ma moc 1000 W. Ile energii należy dostarczyć suszarce, alby silnik mógł pracować w ciągu 10 minut?
7. Z jaką siłą oddziałują na siebie dwie jednakowe kulki metalowe, z których jedna ma ładunek 3q, a druga 5q, po zetknięciu ich i ponownym oddaleniu na odległość r?
8. Huśtawka przebywa drogę pomiędzy dwoma najdalszymi wychyleniami w czasie 1,5 s. Oblicz okres drgań tej huśtawki. W jakim położeniu siodełko ma największą szybkość?
9. Człowiek słyszy dźwięki o częstotliwościach z zakresu od16 Hz do 20000. Oblicz najmniejszą i największą długość fal dźwiękowych, które słyszy człowiek.
10. Oblicz, w jakiej odległości od fortepianu znajduje się ściana, jeśli do uszu Karoliny ponownie dociera grana przez nią melodia z opóźnieniem 0,1 s.


za najlepszą odpowiedź daję NAJLEPSZE ;)

2

Odpowiedzi

2009-12-30T21:41:17+01:00
1.
s=at²/2
t=√(2s/a)=2s
2.
λ=c/f=3*10⁸/9,88*10⁷=3m
3.

4. dlatego, że pomiędzy cząsteczkami gazów są duże odległości.
5.zjawisko dyfuzji świadczy o różnicy ciśnień, stężeń, jakichś gradientów.
6.P=E/t
E=1000W*10*60s=600000J
7.
pierw nastąpi wyrównanie ładunków tj (5C+3C)/2=4C każdy z ładunków będzie miał po 4C
F=kQQ/r²=1k/r²
8.
oktes T wynosi T=2t= 3s, 1.5s w jedną stronę i z powroten 1.5s czyli 3s
majwiększa prędkośc w położeniu równowagi, czyli pomiędzy dwoma najdalszymi wychyleniami
9. v=340m/s
λ=v/f=340/16=21,25 m dla najniższej f
λ=340/20000=0,017 m
10.

2s - droga od fortepianu do ściany i z powrotem
v=340
2s=vt
s=340*01=34m
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T22:37:52+01:00
1. Oblicz czas spadku metalowej kulki z wysokości 20 m. Przyjmij wartość przyśpieszenia ziemskiego g = 10m/s² i pomiń opór powietrza.

Swobodny spadek jest ruchem jednostajnie przyspieszony BEZ prędkości początkowej. Wysokość z jaką ciało spada obliczamy:
h = 1/2 * g * t²,

t² = 2 * h / g
t = √ 2 * s / g.

g = 10m/s ²
V początkowe =0m/s
s = Vpoczątkowe x t +gt²/2

√ 2x 20 / 10 = t
t = √ 4 = 2 s

2. W widmie fal elektromagnetycznych fale radiowe są falami najdłuższymi. Jakiej długości fale elektromagnetyczne emituje stacja radiowa nadająca w warszawie na częstotliwości f = 98,8 MHz?

V = 300000 km/s = 3 * 10⁸ m/s
V = λf

9,88*10⁷=3m3. Wyjaśnij dlaczego, aby otworzyć słoik z dżemem, którego pokrywka typu "twist" jest mocno przyssana, należy odwrócić go do góry dnem i zanurzyć pokrywkę w gorącej wodzie?

Dlatego, że woda wówczas i jej ciśnienie naparte na nakrętkę odessie umożliwiając otwarcie.

4. Dlaczego gazy odznaczają się dużą ściśliwością?
Ciśnienie ich i powierzchnia może najbardziej się zmieniać (zluźniać, jak i rozluźniać) , gdyż ich `atomy` jak i mikroelementy są luźno położone.

5. O czym świadczy zjawisko dyfuzji?
Prowadzi do ustalenia się równowagi koncentracji. Może być tłumaczone na gruncie termodynamiki lub na gruncie teorii mikroskopowej budowy ciał.Jednakże i to i to , prowadzi do jednakowych wyników. W termodynamice zjawisko dyfuzji opisują prawa Ficka.

6. Silnik suszarki do włosów ma moc 1000 W. Ile energii należy dostarczyć suszarce, alby silnik mógł pracować w ciągu 10 minut?

Moc = Energia / Czas
P = E / t
Po przekształceniu wzoru otrzymujemy :

P = E / t |* t
P * t = E

Minuty musimy koniecznie zamienić na sekundy, gdyż to one są podst. jedn. czasu w układzie SI.
10 min = 600 s
Podstawiamy :
E = 1000 W * 600 s = 600 000 J

Odp. : Należy dostarczyć 600 000 J.

7. Z jaką siłą oddziałują na siebie dwie jednakowe kulki metalowe, z których jedna ma ładunek 3q, a druga 5q, po zetknięciu ich i ponownym oddaleniu na odległość r?
Z jednakową statyczną do siebie siłą. Zasada: " ciało odpychane działa z taką samą siłą na ciało przyciągane, jak przyciągane - na odpychane." .

8. Huśtawka przebywa drogę pomiędzy dwoma najdalszymi wychyleniami w czasie 1,5 s. Oblicz okres drgań tej huśtawki. W jakim położeniu siodełko ma największą szybkość?
Tego nie jestem pewna, ale mogę jedynie przypuszczać, że będzie to tak;
Okres T = 2 t = 3s,
1,5 s jedna strona
z powrotem - 1,5 * 2 = 3 s
Największą prędkość - w położeniu równowagi - pomiędzy 2 najdalszymi wychyleniami.

9. Człowiek słyszy dźwięki o częstotliwościach z zakresu od16 Hz do 20000. Oblicz najmniejszą i największą długość fal dźwiękowych, które słyszy człowiek.
v = 340 m/s
λ = v / f
λ = 340 / 16
λ = 21, 25m (dla najniższej f)
λ = 340 / 20000 = 0, 017m

10. Oblicz, w jakiej odległości od fortepianu znajduje się ściana, jeśli do uszu Karoliny ponownie dociera grana przez nią melodia z opóźnieniem 0,1 s.
droga od fortepianu do ściany i z powrotem : 340
v = 340 ,
vt = 2s
s 340 * 0, 1 = 34m

Pozdrawiam.

10 4 10