Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T22:23:35+01:00
Negatywy:
-megalomania-przesadne poczucie własnej wartości
-zaściankowość-zacofanie kulturalne,prowincjonalizm, wstecznictwo, obskuratyzn(ciemnota umysłowa, wrogie nastawienie do oświaty i postępu), konserwatyzm
-ksenofobia-pogarna, przesadna niechec w stosunku do cudzoziemców
-awanturnictwo-pojedynkowanie sie pod byle pretekstem,brawura,nieposzanowanie własnego życia
-warcholstwo- anarchia, naduzywanie praktyki Liberum veto
-nietolerancja wobec innowierców- dewocja, fanatyzm religizjny
-pieniactwo-brak chęci kompromisu, wieloletnie procesy sądowe toczone czasami o błahe sprawy
-gadulstwo-niekonczace sie popisy oratorskie w sejmie czy w czasie przyjęć, makaronizowanie
-zycie ponad stan- pijaństwo, obżarstwo, czesto prowadzace do ruin i utraty majątku

Pozytywy:
-przywiązanie do rodzimych tradycji-pielęgnowanie starych obyczajów, duma ,odrzycanie cudzoziemszczyzny- zwłasza w sferze stroju i obyczajów
-patriotyzm-miłośc do polski gotowość walki w jej obronie, chęć poświecenia własnego życia
-walczenosc- odwaga, męstwo, honor
-przywiazanie do religii
-gościnnosc- wystawność
-duma narodowa- wiązała sie z poczuciem potęgi polityczno-ekonomicznej, przekonaniem o doskonałości polskiego ustroju, przeświadczeniem o wyjatkowej roli polskiej szlachty w Europie (idea przedmurza chrześcijaństwa)