To hasła do krzyżówki, w nawiasach podana liczba liter:
1)przynależność do danego narodu, wspólnoty etniczno-kulturowej(10 liter)
2)sposób załatwiania jakiejś sprawy, tryb, przebieg czegoś(9 liter)
3)jej naruszeniem jest np.: ingerencja w czyjeś życie osobiste, wgląd w cudzą korespondencję(10 liter)
4)umowa międzynarodowa mająca skutki prawne(9 liter)
5)publiczne wypowiedzenie się, oświadczenie złożone w jakiejś sprawie(10 liter)
6)zatwierdzenie umowy międzynarodowej przez upoważniony do tego organ państwowy(11 liter)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T22:03:54+01:00
1. NARODOWOŚĆ
2. PROCEDURA
3. PRYWATNOŚĆ
4. KONWENCJA
5. DEKLARACJA
6. RATYFIKACJA
2009-12-30T22:04:10+01:00
1. Narodowość
2. Procedura
3. Prywatność
4. (sorry, tego nie mam)
5. Deklaracja
6. Ratyfikacja
2009-12-30T22:21:51+01:00
1. Narodowośc
2. Procedura
3.Prywatnośc
4. Konwencja
5. Deklaracja
6.Ratyfikacja