Zadanie1
Na zajęcia koła matematycznego uczęszcza x dziewcząt i jest 3 razy mniej niż chłopców.Łączna ilość uczestników koła opisana jest wyrazeniem algebraicznym
A:A 1/3x B:3x C:4x D:x+3
Zadanie2.
Wyrażenie ,, Rożnica kwadratu liczby a i podwójnego szescianu liczby b to:
A:2b2-a2 B: a2-2b3 C:2(b3-a2) D:2(a2-b3
Zadanie3.
Współczynnikiem liczby -1/3*4a2b*a*9*b jest liczba:
A:-4/3 B:-1/3 C:-12 D:12
Zadanie 4.
Długość prostokąta wynosi (a+2) , a szerokość jest 2 razy mniejsza.Pole tego prostokąta wynosi:
A:(a+2)2 B:3a+b C:1/2(a2+4a+4) D:2(a+2)

1

Odpowiedzi

2009-12-30T22:16:21+01:00
1.C
2.B
3. nie jestem pewna i nie chcę Cię wprowadzić w błąd
4.C