(49X x 7%)+(2X x 22%)= Firma musi wstawić 49 szt.drzwi do lokali mieszkalnych (stawka Vat - 7%) i 2szt. drzwi do lokali użytkowych (stawka Vat-22%). Wartość usługi bez podatku Vat wynosi 46941zł12gr. Jaka będzie wartość wstawienia 1szt drzwi i wartość całej usługi z podatkiem jeżeli stawka za 1 szt drzwi do lakalu mieszkalnego i użytkowego jest taka sama

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-30T22:55:21+01:00
X --- cena wstawienia 1 drzwi z podatkiem VAT
wartość usługi bez podatku VAT --- 46941,12 zł

46941,12 = 49x × 93% + 2x × 78%
46941,12 = 45,57x + 1,56x
46941,12 = 47,13x
x ≈ 995,99

Cena całej usługi z podatkiem VAT:
49 × 995,99 + 2 × 995,99 = 50 795,49

Odp: Cena wstawienia drzwi wynosi 955zł 99 gr, a cena całej usługi 50 795zł 49gr.
2009-12-31T02:03:16+01:00
X - cena 1szt drzwi bez podatku VAT
49x *(100% +7%) - cena 49 szt drzwi z podatkiem 7% VAT
2x *(100%+22%) - cena 2 szt drzwi z podatkiem 22% VAT
46941zł12gr -Wartość usługi bez podatku VAT

x= ?

49 szt drzwi + 2 szt drzwi = 51 szt drzwi
x = 46941zł12gr : 51 szt
x = 920,41 zł cena 1 szt drzwi bez podatku VAT

49x *(100% +7%) + 2x *(100%+22%) = ?
49x *(107% )+ 2x *(122 %) = ?
49x *1,07 + 2x *1,22 = ?

Obliczam cene usługi z podatkiem VAT
a) 49 szt drzwi z podatkiem 7% VAT
49*920,41 zł *1,07 = 48.257,10 zł

b) 2 szt drzwi z podatkiem 22% VAT
2*920,41 zł *1,22 = 2.245,80 zł

c) 51 szt drzwi - całej usługi z podatkiem VAT
48.257,10 zł + 2.245,80 zł = 50.502,90 zł