Odpowiedzi

2009-09-16T16:09:19+02:00
A) 6⁵×36/2⁶×3⁶= 3`188`646
b) 3⁹×(5³)³/(15⁴)²= 15
c) 7⁴×¹/₁₄(jedna czternasta)/(½)² × ½= 343
d) 27×32/36²= 0,(66)
e) (3²)⁴×49⁶/21³×7⁵= 164`808`206`702`307

Oczywiście to się liczy poprzez przekształcanie wykładników i podstaw potęg. A tak jak ja napisałem to wychodzi z kalkulatora w celu sprawdzenia ewentualnych obliczeń na piechotę. (których robić mi się nie chce aktualnie :))

c) 7⁴×¹/₁₄/(½)² × ½=7⁴×¹/₁₄/½=7⁴×(½×¹/₇)/½=7⁴×¹/₇=7³=343
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-16T17:08:33+02:00
A) 6⁵×36/2⁶×3⁶=6⁵•6²:2⁶•3⁶=6•(6:2•3)⁶=6•9⁶

b) 3⁹×(5³)³/(15⁴)²=3⁹•5⁹/(3⁸•5⁸)=3•5=15

c) 7⁴×¹/₁₄(jedna czternasta)/(½)² × ½=7⁴•7⁻²/2⁻²•2⁻¹=7²/2⁻³=49/8

d) 27×32/36²=3³•2⁵/(3•3•2•2)²=3⁻¹•2=2/3

e) (3²)⁴×49⁶/21³×7⁵=3⁸•7¹²/(3³•7³)•7⁵=3⁵•7⁹•7⁵=3⁵•7¹⁴