Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T23:23:26+01:00
Liczba (3 * 3 do potęgi 33 +234* 3 do potęgi 20) : (11* 2 do potęgi 2 * 3 do potęgi 11)do potęgi 2 jest równa jakiemu doprowadzonego do najprostrzej postaci ułamka?


(3 * 3 ³³ +234* 3 ²⁰) : (11* 2² * 3 ¹¹)²=(3 * 3 ³³ +3⁵* 3 ²⁰) : (11* 2² * 3 ¹¹)²=
(3 ³⁴ +3²⁵) : (121* 2⁴ * 3 ²²)=
3²⁵(3⁹+1):(121* 2⁴ * 3 ²²)=3³(19683+1):(121* 2⁴)=3³*19684:(121* 2⁴)=
:3³*4921:(121* 2²)=132867/484