Potrzebuje pomocy . Mam zaliczenie z fizyki a nie bardzo ja kumam :) 1. przyklad ruchu jednostajnie opóznionego 2. przyklad ruchu po okregu 3. przyklad bezwladnosci cial 4. przykład 2 zasady dynamiki 5. przykład pędu 6. przykład 3 zasady dynamiki 7. przykład zasady zachowania pędu 8.przykład tarcia 9. uklad nieinercjalny i siła bezwładnośi - przykłady 10. przykłady występowania ruchów złożonych 11. przykłady skutków oddziaływań 12. przykład 1 zasady dynamiki 13. przykład mocy

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-31T08:33:01+01:00
1. Podrzucenie piłeczki (Lot w górę)
2. Księżyc wokół Ziemi, Ziemia wokół słońca
3. Człowiek podczas hamowania pojazdu zostaje odrzucony do przodu
4. Rzut kuli od kręgli
5. Jadący samochód (A dokładnie widać go przy zderzeniu np. tira z maluchem)
6. Stuknięcie dwóch kulek i ruch wzajemny tych kulek
7. Kopnięcie piłki,
8. Opony o podłoże
9. Przystanek (on jest układem inercjalnym) przy ulicy gdzie jedzą samochody
10. Droga dwu kierunkowa - mijające się samochody
11. Wgniecenie po zderzeniu na samochodzie
12. Dziennik na biurku lub monitor na biurku
13. Moc w żarówce
2009-12-31T09:00:43+01:00
1. przykład ruchu jednostajnie opóźnionego
- hamowanie jednostajne pojazdem
2. przykład ruchu po okręgu
- ruch wskazówek zegara
- ruch karuzeli
3. przykład bezwładności ciał
- wychylenie się ciał przy gwałtownym hamowaniu
- zsuwanie się śniegu z ruszającego pojazdu
- poślizg na lodzie
- odwirowywanie prania
4. przykład 2 zasady dynamiki
- swobodny spadek ciał np. owoce z drzew, liście
- ruch pojazdów
5. przykład pędu
każde ciało o masie m poruszające się z prędkością v ma pęd równy iloczynowi masy i prędkości
- biegnący człowiek
- latający wróbel
- jadący pociąg
6. przykład 3 zasady dynamiki
siły akcji i reakcji - gdy jedno ciała działa na drugie, to drugie zadziała na pierwsze z taką samą siłą
- oddziaływanie Słońca i Ziemi
- oddziaływanie Ziemi i Księżyca
- oddziaływanie Ziemi i człowieka
- rozciąganie sprężyny
7. przykład zasady zachowania pędu
musi byc izolowany układ ciał - bez oddziaływania sił z zewnątrz
- odepchnięcie sanek na lodowisku
- wystrzał z armaty
8.przykład tarcia
czyli opory ruchu
- opór wody w czasie pływania
- opór powietrza w czasie spadania czy lotu
- opór podłoża w czasie ruchu pojazdem
- przy chodzeniu po piasku
10. przykłady występowania ruchów złożonych
- ruch samochodem (przyspieszony, na pewnym odcinku jednostajny i opóźniony)
11. przykłady skutków oddziaływań
- połamanie linijki na skutek oddziaływania sprężystego
- kurz na telewizorze na skutek oddziaływania elektrostatycznego
- spadek jabłka na ziemię na skutek oddziaływania grawitacyjnego
- przyciągnięcie magnesów na skutek oddziaływania magnetycznego
12. przykład 1 zasady dynamiki
- Ruch pocisku karabinowego na krótkim odcinku drogi
13. przykład mocy
każde urządzenie wykonujące pracę w określonym czasie ma moc
- pracujący silnik
- świecąca żarówka
1 1 1