Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-31T09:23:34+01:00
Wiedza o społeczeństwie -przedmiot humanistyczny. Jak wynika z jego nazwy, jest to nauka o życiu społeczeństwa oraz o instytucjach związanych z jego funkcjonowaniem, a więc instytucjach rządowych, organizacjach pozarządowych itp.
Program nauczania zawiera elementy ekonomii, politologii, socjologii, prawa oraz historii.Naukę WoS w Polsce rozpoczyna się w gimnazjum. W szkole podstawowej razem z historią tworzy przedmiot historia i społeczeństwo. Ponadto na różnych etapach edukacji WoS „wspierany” jest przez przedmioty takie, jak na przykład (Kształcenie Obywatelsko - Społeczne), Przysposobienie do Życia w Rodzinie oraz Wiedza o Życiu

Licze o naj
2009-12-31T09:24:53+01:00
O Wos-ie

Wos,dokładnie Wiedza o Społeczeństwie. Jest to przedmiot humanistyczny.
To nauka o życiu społeczeństwa oraz o instytucjach związanych z jego funkcjonowaniem.Program nauczania zawiera elementy ekonomii, politologii, socjologii, prawa oraz historii.Materiał można podzielić na dwie części: stricte socjologiczną i politologiczną.Naukę WoS-u w Polsce rozpoczyna się w gimnazjum. W szkole podstawowej razem z historią tworzy przedmiot historia i społeczeństwo.
takie tematy:
Tożsamośc - co to jest itd.
Naród, kraj, symbole narodowe, hymn, prawa i obowiązki obywatela itd.
Co to jest istosta społeczna
Grupy społeczne
Funkcjonowanie szkoły
Normy formalne i nieformalne...
Ogólnie o relacjach międzyludzkich itd.
daj naj:)