Przetłumacz zdania w czasie Present Perfect lub Past Simple.

1.W ubiegłą sobotę nasi sąsiedzi zaprosili nas na lunch.
2.Nasi sąsiedzi zaprosili nas na lunch.
3.Wysłałem list do Toma, ale go jeszcze nie otrzymał.
4.Wysłałem list do Toma w poniedziałek.
5.Dzwonił twój brat, kiedy ciebie nie było.
6.Dzwonił twój brat.Nie wychodź będzie tu wkrótce.
7.Właśnie skończyłem tę książkę.Zamierzam czytać następną.
8.Skończyłem tę książkę w ubiegłym tygodniu.
9.Widziałem prezydenta, kiedy byłem w Waszyngtonie.
10.Jak długo mieszkaliście w Londynie?
11.Jak długo znasz Williama?
12.Twój angielski poprawił się odkąd wróciłeś z Londynu.
13.Czy pan Lang nie opuścił jeszcze hotelu?
14.Jest bardziej ostrożna odkąd miała tamten wypadek.
15.Powiedzieli nam o tym trzy dni temu.
16.Od kiedy znasz hiszpański?
17.Jeszcze nie naprawili mojego zegarka.
18.Nie wyprowadzałem wczoraj swojego psa.
19.Jane nie rozmawia z Billem od ostatniej kłótni.
20.Nie umiem powiedzieć dlaczego to wczoraj zrobił.
PROSZĘ O POMOC!!

2

Odpowiedzi

2009-12-31T10:11:54+01:00
1. On last Saturday our neighbors invited us for lunch.
2. Our neighbors invited us for lunch.
3. I sent a letter to Jones, but have not yet received.
4. I sent a letter to Jones on Monday.
5. Ring your brother when you did not.
6. Ring your brother. Do not leave will be here soon.
7. I just finished this book. I intend to read next.
8. I finished this book last week.
9. I saw the president, when I was in Washington.
10. How long lived in London?
11. How long do you know William?
12. Your English has improved since I came back from London.
13. Do you Lang has not left the hotel yet?
14. It is more prudent, since the man had an accident.
15. They told us about it three days ago.
16. Since I know Spanish?
17. Not yet repaired my watch.
18. Do not have rerouted his dog yesterday.
19. Jane does not speak to Bill since the last argument.
20. I do not know why it did yesterday.
3 3 3
2009-12-31T11:07:19+01:00
1. On last Saturday our neighbors invited us for lunch.
2. Our neighbors invited us for lunch.
3. I sent a letter to Jones, but have not yet received.
4. I sent a letter to Jones on Monday.
5. Ring your brother when you did not.
6. Ring your brother. Do not leave will be here soon.
7. I just finished this book. I intend to read next.
8. I finished this book last week.
9. I saw the president, when I was in Washington.
10. How long lived in London?
11. How long do you know William?
12. Your English has improved since I came back from London.
13. Do you Lang has not left the hotel yet?
14. It is more prudent, since the man had an accident.
15. They told us about it three days ago.
16. Since I know Spanish?
17. Not yet repaired my watch.
18. Do not have rerouted his dog yesterday.
19. Jane does not speak to Bill since the last argument.
20. I do not know why it did yesterday.
1 5 1