Przetłumacz zdania w czasie Present Perfect lub Past Simple. PROSZĘ O POMOC. :)*


1.W ubiegłą sobotę nasi sąsiedzi zaprosili nas na lunch.
2.Nasi sąsiedzi zaprosili nas na lunch.
3.Wysłałem list do Toma, ale go jeszcze nie otrzymał.
4.Wysłałem list do Toma w poniedziałek.
5.Dzwonił twój brat, kiedy ciebie nie było.
6.Dzwonił twój brat.Nie wychodź będzie tu wkrótce.
7.Właśnie skończyłem tę książkę.Zamierzam czytać następną.
8.Skończyłem tę książkę w ubiegłym tygodniu.
9.Widziałem prezydenta, kiedy byłem w Waszyngtonie.
10.Jak długo mieszkaliście w Londynie?
11.Jak długo znasz Williama?
12.Twój angielski poprawił się odkąd wróciłeś z Londynu.
13.Czy pan Lang nie opuścił jeszcze hotelu?
14.Jest bardziej ostrożna odkąd miała tamten wypadek.
15.Powiedzieli nam o tym trzy dni temu.
16.Od kiedy znasz hiszpański?
17.Jeszcze nie naprawili mojego zegarka.
18.Nie wyprowadzałem wczoraj swojego psa.
19.Jane nie rozmawia z Billem od ostatniej kłótni.
20.Nie umiem powiedzieć dlaczego to wczoraj zrobił.

3

Odpowiedzi

2009-12-31T10:29:37+01:00
The last Saturday our neighbours invited us for lunch.
Our neighbours invited us for lunch.
I've send letter to Tom, but he has not received yet.
I've send letter to Tom on Monday.
your brother has called when you were not.
your brother has called. Do not go out . He will come out here soon.
I already finished this book . And I intend to read next.
I ve finished this book last week.
Ive seen president when I was in Washington.
How long have you lived in London?
How long have you known William?
Your English has improved since you came back from London.
Has not Mr. Lang left the hotel yet?
It is more cautious since the man had an accident.
They've told us about it three days ago.
Since when you know Spanish?
They haven't repaired my watch yet .
Nie rerouted his dog yesterday.
Jane didn't talk with Bill since the last argument
I can't tell why he did it yesterday.
2009-12-31T10:41:53+01:00
1. Our neighbors invited us for lunch on last Saturday.
2. Our neighbors invited us for lunch.
3. I sent a letter to Tom, but he has not received it yet.
4. I sent a letter to Tom on Monday.
5. Your brother was calling when you were out.
6. Your brother called. Don't leave he will be here soon.
7. I have just finished reading this book. I'm going to read next.
8. I finished reading this book last week.
9. I saw the president, when I was in Washington.
10. How long have you lived in London?
11. How long have you known William?
12. Your English has improved since you came back from London.
13. Hasn't Mr Lang left the hotel yet?
14. She has been more careful since she had that accident.
15. They told us about it three days ago.
16. Since when do you know Spanish?
17. They haven't repaired my watch yet.
18. I didn't bring out the dog yesterday.
19. Jane hasn't talked with Bill since the last argument.
20. I can't say why he did it yesterday.
1 5 1
2009-12-31T10:47:01+01:00
Ad1.The last Saturday our neighbors invited us for lunch.
Ad2. Nasi sąsiedzi zaprosili nas na lunch.
Ad3. I sent a letter to Jones, but have not yet received.
Ad4. I sent a letter to Jones on Monday
Ad5. Ring your brother when you did not.
Ad6. Ring your brother will not come out here soon.
Ad7. I just finished this book I intend to read next.
Ad8. I finished this book last week.
Ad9. I saw the president, when I was in Washington.
Ad10. How long lived in London?
Ad11. How long do you know William?
Ad12. Your English has improved since I came back from London.
Ad13. Do you Lang has not left the hotel yet?
Ad14. It is more prudent, since the man had an accident.
Ad15. They told us about it three days ago.
Ad16. Since You know Spanish?
Ad17. Not yet repaired my watch.
Ad18. Don't have rerouted his dog yesterday.
Ad19. Jane does not speak to Bill since the last argument.
ad20. I don't know why it did yesterday.
Mam nadzieję że pomogłam ; )
Pozdrawiam ; D