Możliwość wykorzystania map.
Cechy ruchu obrotowego ziemi.
Konsekwencje ruchu obrotowego ziemi.
Cechy ruchu obiegowego ziemi.
Konsekwencje ruchu obiegowego.
Czynniki wpływające na wysokość temperatury.
Opady i osady atmosferyczne.
Masy powietrza i fronty atmosferyczne.
Czynniki klimatotwórcze.
Wymień strefy klimatyczne i opisz jedną z nich.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-31T12:15:52+01:00
1. W praktyce często wolimy korzystać z płaskiej mapy niż z trójwymiarowego globusa. Do przedstawienia tylko fragmentu powierzchni naszej planety wystarczy dwuwymiarowa mapa.
2. cechy ruchu obrotowego:
-ruch, który wykonuje ziemia
-obrót o 24 h
konsekwencje obrotowego;
-dzień i nic
-siła Coriolisa
-różnica czasu
-spłaszczenie ziemi na biegunach
3.cechy i konsekwencje ruchu obiegowego:
zmiana długości dnia i nocy
położenie słońca
pory roku
lata przestępne

4. czynniki wpływające na wys. temp.:
szerokość geograficzna
odległość od oceanu
wys. n.p.m
prądy morskie
5.osady i opady atmo.
deszcze, rosa, szron, szadź,
6.masy pow. i fronty
pow. polarne morskie
pow.arktyczne
pow.polarne kontynentalne
pow.zwrotnikowe kontynentalne
pow.zwrotnikowe morskie
7.czynniki klimatotwórcze:
temperatura, opady, wiatry
8.strefy klimatyczne
okołobiegunowa
podzwrotnikowa
umiarkowana
podzwrotnikowa-występuje na południu europy
ciepłe słoneczne lata z niewielką ilością opadów zimy łagodne