Butla zawiera gaz pod ciśnieniem 0,5 MPA w temperaturze 20 C. Jest ona zabezpieczona otwierającym się , gdy ciśnienie osiągnie wartość 0,6 MPA.
Pozostawiono ją w nasłonecznionym miejscu . Przy jakiej temperaturze nastąpi otwarcie zaworu jest objętość nie ulega zmianie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-31T19:07:51+01:00
P₁/T₁=p₂/T₂
p₁T₂=p₂T₁
T₂=p₂T₁/p₁
T₁=20+273=293K
T₂=0,6MPa×293K/0,5MPa
T₂=351,6K