26. Pan P. Racowity pracuje na dwa etaty. Gdy w jednej z firm podniesiono mu pensję o 17,5%, a w drugiej o 5%, jego łączny zarobek zwiększył się o 10%. Pomimo, że w pierwszej firmie dostał większy procent podwyżki, w drugiej firmie zarabia o 400zł więcej. Ile zarabia pan P. Racowity w obu firmach łącznie?
29. Nichrom – stop zawierający 60% niklu (Ni) i 40% chormu (Cr) – ma dwie ważne zalety: dużą oporność elektryczną, która niemal nie zależy od temperatury, i odporność na korozję aż do 1000*C – dzięki czemu najlepiej nadaje się do wyrobu grzanek (np. czajników elektrycznych). Ile należy wziąć stopu A zawierającego 90% niklu i 10% chromu i ile stopu B zawierającego 10% niklu i 90% chromu, aby uzyskać 1kg nichromu?
30. Silumin to popularny w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym stop zawierający 90% aluminium (Al) i 10% krzemu (Si). W porównaniu z czystym aluminium łatwiej z niego robic odlewy, łatwiej też go Barwic, a przedmioty z niego wykonywane są odporniejsze na wysoką temperaturę. Ile należy wziąć stopu A zawierającego 80% aluminium i 20% krzemu i ile stopu B zawierającego 95% aluminium i 5% krzemu, aby uzyskać 300g siluminu?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-31T11:49:55+01:00
26. Pan P. Racowity pracuje na dwa etaty. Gdy w jednej z firm podniesiono mu pensję o 17,5%, a w drugiej o 5%, jego łączny zarobek zwiększył się o 10%. Pomimo, że w pierwszej firmie dostał większy procent podwyżki, w drugiej firmie zarabia o 400zł więcej. Ile zarabia pan P. Racowity w obu firmach łącznie?

a - zarobki w pierwszej pracy
b - zarobki w drugiej pracy

a + a*17,5% + b + b*5% = (a + b) + (a + b)*10%
b + b*5% = a + a*17,5% + 400

35a + 10b = 20a + 20b
210b = 235a + 80000

15a = 10b
210b = 235a + 80000

3a = 2b
80a = 80000

a = 1000
b = 1500
a + b = 2500
(a + b) + (a + b)*10% = 2500 + 250 = 275029. Nichrom – stop zawierający 60% niklu (Ni) i 40% chormu (Cr) – ma dwie ważne zalety: dużą oporność elektryczną, która niemal nie zależy od temperatury, i odporność na korozję aż do 1000*C – dzięki czemu najlepiej nadaje się do wyrobu grzanek (np. czajników elektrycznych). Ile należy wziąć stopu A zawierającego 90% niklu i 10% chromu i ile stopu B zawierającego 10% niklu i 90% chromu, aby uzyskać 1kg nichromu?

a - masa stopu A
b - masa stopu B

a*(90%n + 10%c) + b*(10%n + 90%c) = (a + b)(60%n + 40%c)
a + b = 1

a*(90%n + 10%c) + (1 - a)*(10%n + 90%c) = (60%n + 40%c)
a*80%n - a*80%c = 50%n - 50%c
a*80%(n - c) = 50%(n - c)

a = 5/8 = 0,625 kg = 625 g
b = 0,375 kg = 375 g


30. Silumin to popularny w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym stop zawierający 90% aluminium (Al) i 10% krzemu (Si). W porównaniu z czystym aluminium łatwiej z niego robic odlewy, łatwiej też go Barwic, a przedmioty z niego wykonywane są odporniejsze na wysoką temperaturę. Ile należy wziąć stopu A zawierającego 80% aluminium i 20% krzemu i ile stopu B zawierającego 95% aluminium i 5% krzemu, aby uzyskać 300g siluminu?


c - masa stopu A
b - masa stopu B

c*(80%a + 20%k) + b*(95%a + 5%k) = (c + b)(90%a + 10%k)
c + b = 300

c*(80%a + 20%k) + (300 - c)*(95%a + 5%k) = 300(90%a + 10%k)
c*(15%k - 15%a) = 300(5%k - 5%a)
3c*(5%k - 5%a) = 300(5%k - 5%a)
3c = 300

c = 100 g
b = 200 g

jak czegoś z tych wyliczeń nie rozumiesz pisz na pw16 2 16