Odpowiedzi

2009-12-31T11:32:34+01:00
Uciekłem z języka polskiego, ponieważ znam bardzo mało słów i niektórych wypowiedzi nie rozumiem. Mam trudności z tym przedmiotem.
Dla mnie język polski jest trudnym przedmiotem. On mnie strasznie przeraża.
Trzeba uczyć się ortografii, interpunkcji, wyrazów bliskoznacznych i pokrewnych.
Nie lubię pisać wypracowań ani prac klasowych.
  • Użytkownik Zadane
2009-12-31T11:50:27+01:00
Uciekłem z języka polskiego, gdyż nie byłem przygotowany do lekcji. Nie odrobiłem pracy domowej, zwyczajnie o tym zapomniałem. Nie nauczyłem się zagadnień omawianych za poprzednich zajęciach.
Dla mnie język polski jest bardzo trudnym przedmiotem. Nie jestem typowym humanistą, nie lubię pisać wypracowań, czy analizować wierszy. Bardzo lubię za to nauki ścisłe. Pomimo tego nie uważam, że ten przedmiot jest niepotrzebny. Wręcz przeciwnie. Daje możliwość głębszego poznania swojego ojczystego języka, kultury. Pozwala na rozwijanie wyobraźni.