Zad 1
Dla liczby dodatniej n napisz :
a) liczbe 2 razy większą od n .......................
b)liczbe o 7 mniejszą od n .....................
c)liczbe 4 razy wieksza od n .........................
d)liczbę, która jest kwadratem liczby n powiększonej o 4
zad 2

Tomek ma x lat .Brat jest od niego 2 razy straszy a siotra o 2 lata.
a)zapisz wiek rodzenstwa tomka ....................
b)zapisz,ile lat maja w sumie wszyscy troje....................

zad 3 ( Odczytaj wyrazenie )
a)2a+b
B)
a(do kwadratu)-b
---------------------------------
3x(do szscianu)
zad 4 (oblicz wartosc wyrazenia )

a)2x+5 x= -3
b)2a(kwadrat) - b(szescianu) dla a= -1 , b= -2

zad 5 (zdeklaruj wyrazy podobne)

A)12ax-x+a-10ax =
B)3(x+2y-6)+3x =


2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-31T11:48:12+01:00
Zad.1
a) n*2 = 2n
b) n-7
c) n*4 = 4n
d) (n+4)², czyli n²+8n+16

Zad.2
a) Brat ma 2x lat
b) Siostra ma x+2 lat
c) Wszyscy troje mają x+2x+x+2, czyli 4x+2 lat

Zad.4 a)
2x+5x = -3
7x = -3 <--- dzielimy przez 7
x = -3/7

b) 2a² -b³
a = -1
b = -2

2*(-1)² - (-2)³ = 2*1-(-8) = 2+8 = 10

Zad.5
A)12ax-x+a-10ax = 2ax-x+a
B)3(x+2y-6)+3x = 3x+6y-18+3x = 6x+6y-18
2 5 2
2009-12-31T11:51:24+01:00
Zad.1
a) 2n
b) n-7
c) 4n
d) (n+4)kwadrat

zad2
a)brat
siostra
b) x+2x+x+2

zad.3
tego nie za bardzo kapuję, bo dziwnie to napisałeś/aś

zad.4
a)2x+5 x= -3
7x=-3 /:7
x= -3/7

b)2a (kwadrat)- b(szescianu) dla a= -1 , b= -2
2*(-1)(kwadrat)-(-2)= 2(kwadrat)+2=4+2=6

zad.5
A)12ax-x+a-10ax = 3ax
B)3(x+2y-6)+3x =3x+6y-18+3x= 6x+6y-18