Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-31T12:01:02+01:00
1.PODSTA<W>A
2.PRAW<I>DŁOWY
3.SZ<E>ŚCIAN
4.PO<L>E
5.GE<O>METRIA
6.OBJĘTO<Ś>Ć
7.BO<C>ZNA
8.F<I>GURA
9.RÓWNOLEGŁOŚCI<A>N
10.PROSTOPADŁOŚCIA<N>

1. jedna z dwóch w graniastosłupie
2.graniastosłup ... - graniastosłup prosty o podstawach będących wielokątami foremnymi
3.Graniastosłup o wszystkich krawędziach równej długości
4.... powierzchni całkowitej jest równe sumie pól powierzchni bocznych i pól powierzchni podstaw
5.jeden z działów matematyki zajmujący się m.in. graniastosłupami
6. Wyrażona wzorem V=Pp*h
7.Krawędź ... jest równa wysokości w graniastosłupie
8.Graniastosłup to ... przestrzenna
9. graniastosłup, którego wszystkie ściany są równoległobokami
10.graniastosłup, którego wszystkie ściany są prostokątami

2 5 2
  • Użytkownik Zadane
2009-12-31T12:11:11+01:00
GRANIASTOSŁUPY

G. geometria - dział matematyki badający własności figur

R. prostopadłościan - graniastosłup w którym wszystkie ściany są
prostokątami

A. (graniastosłup) prawidłowy - graniastosłup o podstawie, która jest wielokątem foremnym

N. sześcian - wielościan o wszystkich bokach równych

I. wielościan - jest nim ostrosłup i graniastosłup.

A. krawędź - prostopadła do dwóch podstaw

S. wysokość - odległość między podstawami graniastosłupa.

T. objętość - w graniastosłupach wyraża się ją wzorem - Pp*h

O. podstawa - jedna z dwóch w graniastosłupie.

S. stereometria - nauka o wszystkich figurach przestrzennych

Ł. (graniastosłup) pochyły - graniastosłup, którego ściany boczne są równoległobokami.

U. ostrosłup - wielościan nie będący graniastosłupem

P. przekątna - odcinek łączący dwa wierzchołki graniastosłupa nie będący jego krawędzią

Y.3 5 3
2009-12-31T17:57:03+01:00
Graniastosłup.

fi G ura - przestrzenna.
R ównelogłościan - graniastosłup, którego wszystkie ściany są równoległobokami.
kr A wędź - prostopadła do dwóch podstaw.
sześcia N - graniastosłup o wszystkich krawędziach równej długości.
w I elościan - jest nim ostrosłup i graniastosłup.
podst A wa - jedna z dwóch.
pro S topadłościan - graniastosłup, którego wszystkie ściany są prostokątami
obję T ość - wyraża się ją wzorem Pp * h (małe p jako indeks dolny).
wys O kość - oznaczamy ją jako H bryły.
S tereometria - nauka o wszystkich figurach przestrzennych.
bry Ł a - graniastosłup, ostrosłup, prostopadłościan, sześcian.
ostrosł U p - wielościan nie będący graniastosłupem.
P rzekątna - odcinek łączący jego dwa wierzchołki, jednakże nie będący jego krawędzią.

Pozdrawiam.
4 4 4