1.Z diagramu odczytaj imiona, przydomki bądź nazwiska znanych osób. Opisz krótko dokonania każdej postaci.
a) g r j a t e n w z o p u i f s t w
b) k t o n n a s f t u a r n w t i y p n
c) k p a d w e f ł y z w t a k r s p u

a) .............................
b) .............................
c) .............................

2.W zdaniach są błędy popraw je:
a) Cesarz Teodozjusz podzielił cesarstwo na zachodniorzymskie ze stolicą w Rzymie i wschodniorzymskie ze stolicą w Aleksandrii.
..............................................................................
b)W 476 r.n.e. upadła część wschodnia cesarstwa, a w połowie XVI w część zachodnia.
...........................................................................
c)W połowie V w. Hunowie spustoszyli południową Italię i Rzym.
.............................................................................
3. skąd się wzięło i co oznacza słowo "wandalizm" .
.............................................................

Kto będzie pierwszy i odpowie na wszystkie pytania ten będzie naj naj.
Proszę o pomoc.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-31T15:34:57+01:00
Ad. 1
Nie mogę odczytać z tego diagramu o jakie postacie chodzi. Jeśli odczytasz to mogę opisać Ci dokonania tych postaci.
Ad. 2
a) Cesarz Teodozjusz podzielił cesarstwo na zachodniorzymskie ze stolicą w Rzymie i wschodniorzymskie ze stolicą w Konstantynopolu.
b)W 476 r.n.e. upadła część zachodnia cesarstwa, a w połowie XVI w część wschodnia.
c)W połowie V w. Hunowie spustoszyli południową Italię.
Ad. 3
Słowo wandalizm pochodzi od starożytnego germańskiego germańskiego plemienia Wandalów wsławionego barbarzyńskim niszczeniem zdobytego Rzymu. Słowo to oznacza niszczenie bez wyraźnego powodu cudzego mienia, zwłaszcza publicznego.


7 4 7