Odpowiedzi

2009-12-31T12:27:33+01:00
A=18
b=0,75*18=13,5
h=0,5a=0,5*13,5=6,75

P=(13,5+18)*6,75 (to wszystko w liczniku, a w mianowniku 2)
= 31,5*6,75 (tak jak wsześniej daj kreske uł. i 2)
= 212,625
  • Użytkownik Zadane
2009-12-31T12:43:14+01:00
A,b -- podstawy trapezu
h -- wysokość trapezu
P(tr) -- pole trapezu

a = 18
b = 3/4 * a = 3/4 * 18 = 13,5
h = a / 2 = 18 /2 = 9 --- domyślam się, że wysokość to połowa tej pierwszej podstawy

P(tr)= [(a + b) * h] / 2 = [(18 + 13,5) * 9 ] / 2 =
= (31,5 * 9) / 2 = 283,5 / 2 = 141,75

Odp: P(tr) = 141,75 cm²
2009-12-31T12:48:30+01:00
A = 18 cm = 180 mm
b = 18 × ¾ (trzy czwarte)
b = ¹⁸/₁ (osiemnaście pierwszych) × ¾ (trzy czwarte)
b = ⁵⁴/₄ (pięćdziesiąt cztery czwartych)
b = 13, 5 cm = 135 mm
c = 135 × ½
c = ¹³⁵/₁ (sto trzydzieści pięć pierwszych) × ½ (jedna druga)
c = ¹³⁵/₂ (sto trzydzieści pięć drugich)
c = 67, 5 cm = 675 mm
Obw.= a+b+2×c
Obw.= 180+135+2×675
Obw.= 180+135+1350
Obw.= 1665 mm = 166, 5 cm