1.Napisz definicje:
ciała fizycznego, substancji, powierzchni, objętości, masy, siły
2.Napisz dokładnie jak wyznaczysz doświadczalnie masę i objętości dowolnego ciała fizycznego np. długopisu
3.Napisz co to jest gęstość oraz podaj wzór i jednostkę.
4.Napisz co oznaczają słowa: topnienie, krzepnięci, parowanie, skraplanie, sublimacja i resublimacja
5.Podaj po 3 przykłady ciał: krystalicznych i bezpostaciowych
6.Oblicz gęstość ciała jeżeli jego masa wynosi 500g, a objętość 250 cm3. Przelicz to na [ kg/m3]

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-31T12:22:48+01:00
2. Masę należy wyznaczyć przez zważenie. Objętość można wyznaczyć przez zanurzenie w wyskalowanym pojemniku (np. menzurce) i sprawdzenie, o ile zmienia się poziom wody po zanurzeniu przedmiotu.

3. Gęstość to stosunek masy do objętości. Jednostką jest kg/m³. Wzór to d=m/v.

4. Topnięcie - zmiana stanu skupienia ze stałego na ciekły.
Krzepnięcie - na odwrót
Parowanie - ze stanu ciekłego w stan gazowy
Skraplanie - ze stanu gazowego w stan ciekły
Sublimacja - ze stanu stałego w gazowy
Resublimacja - na odwrót

6. d=m/v
d=500/250=2g/cm³=2000kg/m³
1 5 1