1)w 1947roku zbudowano Sears Tower w Chicago,wówczas najwyższy i do dziś jeden z najwyższych budynków świata.Siega on 442 metrów.Działają w nim 103 windy,które przewożą pasażerów pomiędzy parterem a 110 piętrem z szybkością 550 m/min.
a)jaka jest srednia wysokość jednego piętra w Sears Tower?
b)Ile sekund trwa podróż windą z parteru na najwyższe piętro Sears Tower?
wyniki podaj z dokładnością do części setnych.
2)Przekrój poprzeczny kanału ma kształt trapezu równoramiennego o podstawach 16m i 8 m .Skarpa tworzy z dnem kanału kąt 135 stopni.Ile m³ ziemi wybrano średnio na długości 2m w czasie jego budowy?

1

Odpowiedzi

2009-12-31T13:32:14+01:00
1)
442m - wysokość budynku
111 - liczba pięter
550m/min - prędkość windy
a)
442m ÷ 111 ≈ 4m
odp: Średnia wysokość 1 piętra wynosi 4m.
b)
V= s/t |×t
s=V×t |÷V
t=s/V

s = 442m
V = 550m/min
t = 442m/ 550m/min = 0,80min = 48s
odp: Podróż windą trwa około 48sekund.
4 5 4