Pacierz rozkoszowy do Króla Jegomości Zygmunta III.

Ojcze nasz, królu polski, który mieszkasz w Warszawie,
U nas w niedobrej sławie
Święć się w Szwecyi imię twoje,
Gdzie są z dawna twe pokoje.
Przyjdź do królestwa [twego] szwedzkiego,
A zaniechaj polskiego i księstwa litewskiego.
Bądź wola twoja w Wandelach, jako pierwej była,
Gdzieś dobrych śledzi miał obfitość siła.
Chleba naszego powszedniego
Zbawiłeś nas za panowania swego.
Odpuść nam łanowe, poborowe, czopowe,
Bo bardzo już u nas są rzeczy nienowe.
I nie uwódź nas na pokuszenie na wojnę ze Szwedami,
Bo jej dla ciebie doma dosyć mamy.
Ale nas zbaw od wszego złego,
A sam idź prędko do Boga Wszechmogącego,
Albowiem twoja moc nad nami
Lepiej niż radzić o nas z jezuitami,
Amen

1. Wymień użyte w tekście źródłowym określenia archaiczne. Spróbuj zastąpić je współczesnymi zwrotami.
2. Wymień wszystkie zarzuty, które przedstawił królowi anonimowy autor wiersza.
3. Określ grupę społeczną, w imieniu której przemawia autor.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-31T13:23:51+01:00
1. Ojcze nasz któryś jest w niebie święcie imie twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpusc nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wudź nas na pokuszenie ale zbaw nas odezłego
Amen.
2. zarzyty:
- "U nas w niedobrej sławie"
- "A zaniechaj szwedzkiego i królewskiego"
- "Zbawiłeś nas z panowania swego"
- "Odpuść nam łonowe, poborowe,czopowe"
- "Bo bardzo są u nas już rzeczy nie nowe"
- "I nie wódź nas na pokuszenie na wojne ze Szwedami"
- "Bo jej dla ciebie doma dosyć mamy"
- "I sam idx prędko do Boga Wszechmogącego"
- " Lepiej niz radzić o nas z jezuitami"
3. Autor przemawia w imieniu żołnierzy lub mieszczan albo chłopów.

Ciesze sie że mogłam pomóc xdd