Notatka z lekcji!
Po wygnaniu ostatniego króla Rzym stał się................ W języku łacińskim wyrażenie ,,res publica'' oznacza ,,rzecz .............''. Wszyscy obywatele rzymscy mieli prawo udziału w .................................................. Podejmowało ono istotne decyzje w państwie oraz wybierało.........................Podczas obrad nie można było zgłaszać.................do projektów ustaw. Najważniejszą rolę w Rzymie odgrywał jednak..................W jego skład wchodziło.....zasłużonych patrycjuszy. Urzędy w republice rzymskiej miały charakter................ Na czele państwa stali dwaj............... Gdy kraj był zagrożony powoływano....................Sprawował on nieograniczoną władzę, którą otrzymywał na okres.............. Nad przestrzeganiem prawa czuwali.......... Z kolei .................. zajmowali się spisywaniem stanu majątków obywateli rzymskich. Uzupełniali także listę............ Do zadań................ należało pilnowanie porządków w mieście. Kwestorzy pomagali w zarządzaniu................. państwa i ściąganiu podatków. Plebejuszy reprezentowali ........................... ............................, którym przysługiwało prawo weta. W IV w.p.n.e po raz pierwszy na stanowisko konsula wybrano przedstawiciela...................


Daję naj! A w zadaniu 2 na stronie 61 to który jest grekiem a który Rzymianinem ?

1

Odpowiedzi

2016-10-20T15:00:07+02:00

republiką

rzecz publiczna

zgromadzeniu ludowym

urzędników

poprawek

senat

kolegialny

konsulowie

dyktatora

pretorzy

senatorów

edylów

budżetem (finansami)/skarbem

trybuni ludowi

plebejuszy

3 3 3